سلام به جوجو مامان

جوجه جوجه طلایی نوکت سرخ و حنایی

                                     تخم خود را شکستی از لانه بیرون جستی

گفتا جایم تنگ بود دیوارش از سنگ بود

                        دادم به خود تکانی ..................................

باقیش رو یادم رفته این جوجو طلایی من که نماید تودلم شعرش هم نمیاد ای خدا

/ 0 نظر / 71 بازدید